Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 15:00
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
  • Τραπεζικοί

    Λογαριασμοί μας

  • δεκτές όλες οι

    πιστωτικές κάρτες!

  • Κιν. 6907298888

  • Πληρωμές

    και με Paypal!

Καλάθι Αγορών
0 αντικείμενα- €0,00
Το καλάθι σας είναι άδειο!

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να εξασφαλίζεται την μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Για ότι σχετίζεται με προσωπικά δεδομένα (στοιχεία των χρηστών), έχουν διασφαλιστεί ως απόρρητα.

Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

 

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείται σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς, μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα.

Σε περίπτωση απώλειας των ανωτέρω κωδικών ή διαρροή τους θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση της Επιχείρησης μας, αλλιώς η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικών κωδικών από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Τα ηλεκτρονικά κατάστημα της Επιχείρησης  με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες διασφαλίζονται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.


Κωδικοί Εισόδου (Username) & Ασφαλείας (Password)

Για την είσοδο σας στα ηλεκτρονικά καταστήματα της Επιχείρησης χρησιμοποιείτε δύο κωδικούς, τον Kωδικό Εισόδου (Username) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password). Τα ηλεκτρονικά καταστήματα της Επιχείρησης, σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε και σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας, σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων κωδικών.


Προσωπικά Δεδομένα - Απόρρητο Συναλλαγών

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών των ηλεκτρονικών καταστημάτων, θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα.

Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών, όπως και με τα παρόν ηλεκτρονικά καταστήματα, θα ενημερώνονται από την ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ, εάν συναινούν και αποδέχονται την επεξεργασία των στοιχείων τους, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι της Επιχείρησης, στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Με το παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου  12 και 13 του του Ν. 2472/1997.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο, όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών κ.λ.π.. Κατά τα λοιπά η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, που δηλώνονται στα ηλεκτρονικά καταστήματα με το εμπορικό σήμα General-Market, χρησιμοποιούνται από αυτά αποκλειστικά ή με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, για την καλύτερη υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Οι εγγραφές στο σύνολο τους και τα ηλεκτρονικά στοιχεία σας, που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα προστατεύονται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

Τέλος, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του «www.general-market.gr». Επίσης για να βρεθεί/αναγνωστεί οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο, θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του «χρήστη» και το «password».  Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία, για να μην πέσουν σε χέρια τρίτων.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του  «www.general-market.gr», διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Για οποιαδήποτε διαφορά ήθελε ανακύψει από την χρήση των ηλεκτρονικών καταστημάτων, είτε αυτή αφορά τις πραγματοποιούμενες συναλλαγές, είτε τα προσωπικά δεδομένα, είτε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και υπηρεσία, της χρήσης των ηλεκτρονικών καταστημάτων, αρμόδια σε κάθε περίπτωση ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών, ανεξάρτητα από τον τόπο παροχής της συμφωνηθείσας υπηρεσίας ή παράδοσης των αγορασθέντων προϊόντων ή κατοικίας του πελάτη-χρήστη και του τόπου οποιασδήποτε άλλης συναφούς συναλλαγής.