Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 15:00
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
  • Τραπεζικοί

    Λογαριασμοί μας

  • δεκτές όλες οι

    πιστωτικές κάρτες!

  • Κιν. 6907298888

  • Πληρωμές

    και με Paypal!

Καλάθι Αγορών
0 αντικείμενα- €0,00
Το καλάθι σας είναι άδειο!

Επιστροφές και Προϊόντα

Προϊόντα σε απόθεμα

Η Επιχείρηση ενημερώνει για την διαθεσιμότητα των προϊόντων στα ηλεκτρονικά μας καταστήματά (general-market.gr) με την ένδειξη «Διαθέσιμο ή μη Διαθέσιμο». Για προϊόντα διαθέσιμα και προϊόντα μη διαθέσιμα, επίσης οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στα ηλεκτρονικά μας κατάστημα, ισχύουν πάντοτε περιορισμένης ημερομηνίας ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της Επιχείρησης

Επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της Επιχείρησης μπορεί να  πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις, στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα (δηλαδή, λάθος προϊόν ή ποσότητα, συσκευασία κατεστραμμένη ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της). Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή των προϊόντων (ΔΕΜΑ) εξ αρχής.

Εάν παραλάβει το προϊόν (ΔΕΜΑ) ο αγοραστής και ζητήσει την επιστροφή του/των, λόγω των ανωτέρω, θα πρέπει να το αποδεικνύει με βιντεοσκόπηση και κατόπιν έγγραφης Αίτησης Επιστροφής, η οποία βρίσκεται σε εμφανές εικονίδιο στην πρώτη σελίδα του SITE.  Η επιστροφή γίνεται μετά προηγούμενη  συνεννόηση και έγκριση από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση που είτε δεν γίνει καθόλου Αίτηση επιστροφής, είτε δεν επιστραφεί το προϊόν κατόπιν αίτησης/συνεννόησης με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, μέσα στον προαναφερόμενο χρόνο των 14 ημερών, τότε τα Ηλεκτρονικά Καταστήματα και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούνται να μην αποδεχθούν την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθούν και την αντικατάσταση.

Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή/αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν με την αρχική συσκευασία το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, Τιμολόγιο, κ.ο.κ.).

Η επιστροφή ή η μεταφορά των προϊόντων πραγματοποιείται από τον αγοραστή με προηγούμενη συνεννόηση και σύμφωνη γνώμη της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 

Εάν η μεταφορά επιβαρύνει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, τότε η επιστροφή γίνετε μόνο μέσω των συνεργαζόμενων με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ courier ή μεταφορική, κ.λ.π.. Η επιστροφή του/των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην ΕΔΡΑ της Επιχείρησης τις ώρες από 13.00 έως 15.00 και από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός αργιών.

Επίσης η επιστροφή/αντικατάσταση του/των προϊόντων, γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και ότι ο αγοραστής δεν έχει προβεί σε κακή χρήση του προϊόντος και μείωση της αξίας του. Δεν θεωρείται κακή χρήση η απλή αποσυσκευασία του προϊόντος για την διαπίστωση της λειτουργίας του.

Εάν η πληρωμή έχει γίνει με μετρητά και από τον αγοραστή ζητηθεί η επιστροφή των χρημάτων και όχι η αντικατάσταση του προϊόντος,  θα πρέπει ο αγοραστής να υποδείξει στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τραπεζικό του λογαριασμό σε κάποια από τις συνεργαζόμενες με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τράπεζες, ώστε να γίνει η επιστροφή των χρημάτων του. Εάν η πληρωμή έχει γίνει με πιστωτική κάρτα, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα προβεί σε ακύρωση της συναλλαγής προς την αντίστοιχη Τράπεζα, χωρίς επιπλέον χρέωση του αγοραστή. Το ίδιο ισχύει και για πληρωμή με  pay pal κ.λ.π. Σε εναλλακτική περίπτωση, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε συμφωνία με τον αγοραστή θα προγραμματίσει την επιστροφή του τιμήματος με μετρητά στην έδρα της, οδός ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 87, ΑΘΗΝΑ 11362.

 

Σε περίπτωση που τα προϊόντα/έγγραφα επιστραφούν (παραληφθούν) κατεστραμμένα ή ελλιπή στην ΕΔΡΑ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, τότε η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον αγοραστή/πελάτη και το ποσόν της αποζημίωσης θα καθορίζεται πάντα με την συνολική ζημία που έχει χρεωθεί η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, αναλόγως  του μεγέθους  της καταστροφής των προϊόντων από τον αγοραστή και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του αγοραστή.

 

Υπαναχώρηση

Ο αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός προθεσμίας  14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής των πωληθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών και αφού προηγουμένως έχει αποστείλει στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έντυπη Δήλωση Υπαναχώρησης, η οποία βρίσκεται σε εμφανές εικονίδιο στην πρώτη σελίδα του SITE και η οποία αποδεδειγμένα θα πρέπει να έχει περιέλθει στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μέχρι την 14η ημέρα από την παραλαβή του προϊόντος. Μετά την Δήλωση υπαναχώρησης η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει υποχρέωση να επιστρέψει το τίμημα στον αγοραστή, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που περιήλθε στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ η Δήλωση υπαναχώρησης, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της εκ μέρους του αγοραστή επιστροφής του αγαθού – προϊόντος στην αρχική του ασφαλή κατάσταση και συσκευασία, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και την συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, εφόσον ισχύουν τα ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφονται έξοδα παράδοσης του προϊόντος. 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ενημερώνει τον αγοραστή, ότι επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος και η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει, αφού προηγουμένως η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αφαιρέσει τα έξοδα για την αποστολή και συσκευασία του προϊόντος (εργατοώρες και υλικά συσκευασίας της αποστολής), τα οποία  επιβαρύνουν τον αγοραστή

Ο πελάτης – αγοραστής ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος στο διάστημα μέχρι την δήλωση της υπαναχώρησης, με αποτέλεσμα την μείωση της αξίας του προϊόντος, η δε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται να απαιτήσει από τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τις παρασχεθείσες υπηρεσίες μέχρι την δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο πελάτης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης, τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις παροχής μελλοντικών υπηρεσιών λήγουν αυτομάτως, αζημίως για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση:
ΔΕΝ χωρεί υπαναχώρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

Ασφαλή προϊόντα - Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, σε πολλές περιπτώσεις για την εγγύηση θα περιλαμβάνεται και το δελτίο αγοράς, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.

Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.)

Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

Και σε καμία περίπτωση η μεταφορά τεχνικού για επισκευή συσκευής στο πελάτη.

Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση και κατόπιν συμφωνίας με την Επιχείρηση, θα πραγματοποιείται (με την εφικτή μεταφορά του τεχνικού), η επίσκεψη/επισκευή της συσκευής στο χώρο και με χρέωση του πελάτη. Η χρέωση θα είναι πάντα ανάλογα με την περιοχή και τον χρόνο που χρειάζεται ο τεχνικός για την επισκευή.