Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 15:00
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
  • Τραπεζικοί

    Λογαριασμοί μας

  • δεκτές όλες οι

    πιστωτικές κάρτες!

  • Κιν. 6907298888

  • Πληρωμές

    και με Paypal!

Καλάθι Αγορών
0 αντικείμενα- €0,00
Το καλάθι σας είναι άδειο!

Όροι χρήσης

Οι όροι για την είσοδο στα Ηλεκτρονικά Καταστήματά

Το www.general-market.gr  είναι δυο ηλεκτρονικά κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η Επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «General Market» και έδρα την Αθήνα, επί της οδού Ευελπίδων 87. Δραστηριότητα των ηλεκτρονικών sites είναι, η εμπορία  Ειδών Τηλεφωνίας, Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, Μηχανών Γραφείου, Ειδών Μπεμπέ, Συστημάτων Ασφαλείας κ.λ.π., καθώς και Επισκευή Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών κλπ.. Η Επιχείρηση εδρεύει τα τελευταία 25 χρόνια επί της οδού Ευελπίδων 87 στην Αθήνα, Τ.Κ. 113 62, και από 26/06/2009 με την εμπορία των ανωτέρω και στα ηλεκτρονικό site  www.general-market.gr με την ίδια ΕΔΡΑ και με την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας των ηλεκτρονικών καταστημάτων και της έδρας της είναι 210 6907298888.

Για τους όρους συναλλαγής της Επιχείρησης (SITES) στο εξής και χάριν συντομίας θα αναφέρεται «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» και για τους πελάτες/καταναλωτές «χρήστες».

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικών  καταστημάτων με το εμπορικό τίτλο General-Market  τα  οποία βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.general-market.gr.

Κάθε χρήστης που θα εισέρχεται και θα κάνει χρήση των ανωτέρω υπηρεσιών των ηλεκτρονικών καταστημάτων, θα πρέπει να συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που διατυπώνονται στο παρόν, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί στα αναφερόμενα του παρόντος και σε αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από την χρήση των ηλεκτρονικών καταστημάτων και από κάθε συναλλαγή και επικοινωνία με αυτό.


Όροι χρήσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών στα ηλεκτρονικά της καταστήματα, οποτεδήποτε το θεωρήσει αναγκαίο, έχοντας δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές (χρήστες) για οποιανδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες των  ηλεκτρονικών καταστημάτων της. Οι συμβάσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστήματων καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.


Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται να παρέχει, την αλήθεια, την ορθή πληροφόρηση, την διαφάνεια, στα ηλεκτρονικά της καταστήματα, για ότι αναγράφεται/αναφέρεται και αφορά τα στοιχεία της Επιχείρησης και των παρεχομένων. Η Επιχείρηση πάντα στα πλαίσια της καλής πίστης δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τα λάθη τις παραλείψεις, που σαφώς οφείλονται σε παραδρομή/παράληψη κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων (στοιχείων, κειμένων, φωτογραφιών, τιμών, κ.λ.π.), στα ηλεκτρονικά της καταστήματα.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επί των συναλλαγών στα ηλεκτρονικά καταστήματά της δεν ευθύνεται για  ζημιές που τυχόν προκύψουν στην εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση αυτών, για οποιαδήποτε αιτία. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα με το εμπορικό σήμα General-Market δεν εγγυάται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει άμεσα τους πελάτες για το απόθεμα της. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα με το εμπορικό σήμα General-Market σας παρέχουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, και το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης των ηλεκτρονικών καταστημάτων ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη της χρήση του διαδικτυακού τόπου και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων ή πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών της καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, (σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π.), αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.  
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα των ηλεκτρονικών της καταστημάτων. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα General Market ή τρίτα μέρη ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


 

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη, να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα General-Market για: 

1.Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.

2. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π..

3. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας). 

4. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού, το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

6. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

7. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

8. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.


Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, θα αφήσουν να μπείτε στις ιστοσελίδες τους. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνον ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και τις ιστοσελίδες της.